Đà Nẵng cấp giấy phép dự án FDI mới (Danang Business Service Ltd.Co)

        Xem với cỡ chữ    

Chiều ngày 12 tháng 12 năm 2005, lãnh đạo Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng đã thay mặt UBND thành phố Đà Nẵng trao giấy phép đầu tư thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh Đà Nẵng (Danang Business Service Ltd.Co), doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài cho ông Seiji Karimoto, quốc tịch Nhật Bản; với vốn đầu tư 50.000USD.

Chiều ngày 12 tháng 12 năm 2005, lãnh đạo Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng đã thay mặt UBND thành phố Đà Nẵng trao giấy phép đầu tư thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh Đà Nẵng (Danang Business Service Ltd.Co), doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài cho ông Seiji Karimoto, quốc tịch Nhật Bản; với vốn đầu tư 50.000USD.

Công ty có các chức năng chính là thực hiện các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hoạt động như khảo sát thị trường, thu thập & cung cấp thông tin kinh tế - xã hội và pháp luật cho các doanh nghiệp; giới thiệu các dự án tiềm năng của các doanh nghiệp Nhật Bản  cho các cơ quan chức năng và đối tác tại Đà Nẵng; các dịch vụ về dịch thuật... Dự kiến doanh nghiệp bắt đầu triển khai hoạt động vào đầu năm 2006.

Tin từ TT XTĐT

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Video Video

1 9 4 1 7 3 7 4
Hôm nay: 39943
Tháng này: 416824
Tổng cộng: 19417374