Hơn 14 tỷ đồng đầu tư dự án Phòng chẩn đoán phân tử tại thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

UBND thành phố Đà Nẵng vừa đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng công trình Phòng chẩn đoán phân tử tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, chủ đầu tư là Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Công trình đặt tại tầng 6 khu điều trị nội trú Bệnh viện Đà Nẵng.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng công trình Phòng chẩn đoán phân tử tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, chủ đầu tư là Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Công trình đặt tại tầng 6 khu điều trị nội trú Bệnh viện Đà Nẵng.

Mục tiêu đầu tư Dự án trên theo chủ trương cho phép, phù hợp với kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020 cũng như phù hợp với yêu cầu chẩn đoán, định hướng điều trị và dự phòng bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung. Quy mô kinh phí của dự án là 14.617.862.000 đồngthực hiện từ năm 2009 đến năm  2011 từ nguồn kinh phí của Trung ương và nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ thành phố.

Nguồn: Trang thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Video Video

1 9 7 5 6 2 4 8
Hôm nay: 17635
Tháng này: 418120
Tổng cộng: 19756248