1 9 0 0 6 0 5 0
Hôm nay: 45044
Tháng này: 477019
Tổng cộng: 19006050