Mẫu đơn thuộc lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đầu tư (2015)
Các dịch vụ công về lĩnh vực Cấp giấy chứng nhận đầu tư theo Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 03/03/2015 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 2015
Đăng ký thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư
Đăng ký và thẩm tra dự án đầu tư
Thủ tục xác nhận đầu tư (2015)
    1

1 9 7 5 6 1 0 5
Hôm nay: 61175
Tháng này: 458843
Tổng cộng: 19756105