Mẫu đơn, tờ khai thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản năm 2015
Các thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng cơ bản năm 2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu
Thẩm định Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng
Thủ tục Thẩm định Chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
    1

1 9 7 5 6 1 1 1
Hôm nay: 61181
Tháng này: 458849
Tổng cộng: 19756111